Sanosil S010Ag penészgomba-ölőszer

A termék rövid leírása:

A Sanosil S010 Ag egy használatra kész penészgomba-ölőszer, ami kiváló a penészgomba ellen, ugyanakkor egyszerű és biztonságos a használata. A Sanosil S010 Ag használatakor, illetve használata után sem szabadulnak fel egészségre káros anyagok; csak oxigén (O2) és víz keletkezik. A felületen visszamaradó alkotóelem (ezüst) láthatatlan és nem mérgező, azonban hosszú ideig megakadályozzák a penészgomba ismételt megjelenését. A Sanosil S010 Ag nem rákkeltő, és nem mutagén.

A Sanosil S010 Ag-ra vonatkozó veszélyességi információk:

H319: Súlyos szemirritációt okoz.
P280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P102: GYERMEKEKTŐL ELZÁRVA TARTANDÓ

P305+P351: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül.
P337+P313: Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
P501: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően.

  

 

S010 kis kanna

FIGYELEM
Sanosil S010 Ag – Hatékonyság:
A gomba/penészgomba spórákon kívül a Sanosil S010 Ag bizonyítottan nagyon hatásos a baktériumokkal (beleértve a spóraképzőket), vírusokkal, élesztőgombákkal, valamint a protozoonokkal és algákkal szemben is
Penész petri csészében
Sanosil S010 Ag – Hatóanyag:
A termék hatóanyaga a hidrogén-peroxid, amit stabilizálunk, és a mikroorganizmusok elleni hatékonyságát ezüst hozzáadásával javítjuk. Így az egyszerű hidrogén-peroxidhoz képest többszörös biocid hatást tudunk elérni.
 

Segédeszközök:
A Sanosil S010 Ag penészgomba-ölőszer használatakor ajánlott az alábbi védőfelszerelés és segédeszközök használata:
- Védő felszerelés készlet a penész biztonságos megszüntetéséhez, ez a következőkből áll: (védőszemüveg, porvédő maszk lehetőleg szeleppel ellátva, védőkesztyű)

- Permetező készülék vagy kézi permetező. (Ezek a termékek a Sanosil Hungária Kft-nél beszerezhetők.)

- A penész oka lehet a magas páratartalom. Használjon páramentesítő készüléket.

- A gombaspórák (és más apró szennyeződések) kiszűrése a szoba levegőjéből gátolja a penész terjedését és javítja a közérzetet. (Főként allergiások számára.)

 

 

hepa légszűrő


Sanosil S010 Ag használati utasítása:
A következő dokumentumok pdf formátumban letölthetők:

Termékleírás

 

További információt a www.peneszvedelem.hu oldalon talál.